Trong khi Ethereum 2.0 dự kiến ​​sẽ triển khai lần đầu trong năm nay (dự kiến là tháng 7 này). Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum đã đưa ra kế hoạch nhiều năm để tập trung nguồn lực phát triển cho dự án này nhằm có thể triển khai một cách hoàn chỉnh nhất.

Vì vậy, đợt tăng giá lớn và sự chuyển đổi tài chính toàn cầu có thể vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa.